Lorem ipsum


Kdo jsem

 Imrich Alexandr Lencz

Narozen 6.října 1930, Krátké Kesy (Marcelová), okr. Hurbanovo (SR)

 Vzdělání

 Průmyslová škola elektro, Bratislava, 1946-1950, maturita 1950

České vysoké učení technické, fakulta elektrotechnická, 1954-1960, promoce 1960

Vědecká aspirantura, ČSAV, 1961-1965, promoce CSc 1965

Postgraduální studium matematické analýzy, numerických metod početních a systémové analýzy, 1966-1967

 Zaměstnání

1950 - 1951    Oblastní správa radiokomunikací Bratislava, Vysílač V. Kostolany, technik 

1954 – 1960    Výzkumný ústav energetický Brno, technik

1960 – 1978    Výzkumný ústav energetický Brno, vedoucí výzkumného oddělení

1978 – 1990    Výzkumný ústav energetický Brno, vedoucí výzkumného odboru

1990 – 1994    Soukromý expert - poradce pro otázky mezinárodní spolupráce v energetice

1994 – 1996    Evropské komise - Vedoucí mezinárodního týmu (Team Leader) nadnárodního energetického programu PHARE, Brussel – Praha – Bukurešt

1996 – 2005 Soukromý expert - poradce pro otázky mezinárodní spolupráce v energetice

 Stáže (výběr zahraničních stáží)

1970 – 1988    Opakované krátkodobé stáže - Sibiřský energetický ústav Akademie věd SSSR, Irkutsk

1970 – 1975    Opakované krátkodobé stáže - Mezinárodní ústav pro aplikovanou systémovou analýzu, Laxenburg, Rakousko

1994 – 1995    Opakované krátkodobé stáže - Evropská komise, Generální ředitelství DGIa (mezinárodní spolupráce), DG XVII (Energetika) Brusel

 Kvalifikace

 1965    Vědecká hodnost kandidáta technických věd (CSc) - ČSAV

1978    Vědecká hodnost doktora technických věd (DrSc) – ČSAV

 Jazykové schopnosti

 Anglický, ruský, německý a maďarský jazyk

 Referáty na kongresech a konferencích mezinárodního významu (výběr)

1969     Konference o výpočtech elektrizačních soustav (Power Systems Computations Conference), Řím, Itálie

1975     Mezinárodní ústav pro aplikovanou systémovou analýzu, Laxenburg, Rakousko

1989     Evropská hospodářská komise – výbor pro elektrickou energii (Generální zpravodaj) , Moskva, SSSR

1995     Mezinárodní energetický program PHARE Evropské komise, Baden, Rakousko

1995     Mezinárodní energetický program PHARE Evropské komise, Iasi, Rumunsko

1996     Mezinárodní energetický program PHARE Evropské komise, Budapešt, Maďarsko

1997     Světový energetický kongres, Tokyo, Japonsko

2001     Světový energetický kongres, Buenos Aires, Argentina

2002     Generální zasedání Mezinárodní konference o velkých sítích (CIGRE), Paříž, Francie

 Odborné zaměření

Provozní a rozvojové problémy (matematické modely) elektroenergetiky

Ekonomika elektroenergetiky, ceny a tarify elektrické energie

Mezinárodní spolupráce v elektroenergetice

Propojení evropských elektrizačních soustav

Tržní modely elektroenergetiky

Evropský vnitřní trh s elektrickou energií

Činnost evropských a světových mezinárodních organizaci v elektroenergetice (UCTE, EURELECTRIC, CIGRE, WEC, ETSO, Euroheat&Power)

 Popularizace vědy a techniky

 Čs. rozhlas Brno, redakce vědy a techniky (Paprsek) 1965 - 1993

Cca 450 příspěvku z oblasti energetiky, elektrotechniky, elektroniky, matematiky, fyziky 

Čs. rozhlas Praha, stanice Vltava Rozhlasová akademie energetiky – 7 dílů (1975)

Časopisy Zdraví pro život, Vital, Praktická žena - Cca 40 příspěvků z oblasti energetických úspor, energetiky, fyzikálních polí v životním prostředí

Čs. televize - Relace zaměřená na technickou kybernetiku (1968), energetické úspory (1991)