Lorem ipsum


Skvosty, ktoré sa nestratili

 

Bolo to trochu zvláštne  želanie, ale asi pred desiatymi rokmi som hľadal spevokol, ktorý by pre mňa nacvičil a zaspieval dve skladby, dokonca cirkevné. Nie som nijak pobožný, ale z pozostalosti môjho otca, okrem starého albumu so ostarnutými fotografiami zostalo niečo neobyčajne cenného, starý maďarsko-latinský spevník piesní velebiaceho Boha zo roku 1934, Harmonia Sacra. Otec, vidiecky učiteľ bol nielen skvelým pedagógom, ale aj zbormajstrom celkom pozoruhodných speváckych zborov a dramaturgom i režisérom ochotníckeho divadla, nositeľom kultúry neveľkej slovensko – maďarskej obce. Mnoho razy som si vypočul jeho koncerty, niekedy aj so spojenými zbormi jeho priateľov, dirigentov zo širokého okolia. Chcel som si takto pripomenúť tohto skvelého, múdreho človeka.

Z tých koncertov mi natrvalo utkveli v pamäti dve príťažlivé skladby, pozoruhodný melodický kánon, napísaný už začiatkom 19. storočia a niemenej pamätihodný zbor, vhodný ku slávnostným cirkevným príležitostiam, asi o sto rokov mladší. Obe som našiel v spomenutom spevníku v maďarčine, ale do notovej osnovy bol otcovou rukou zapísaný io slovenský text. Súdim, že preklad pochádzal z jeho pera.

Autorom kánonu pre štyri hlasy bol Ludwig Ernst Gebhardi (1787-1862), pôvodný text bol napísaný po latinsky ako vianočný kánon (Noel Canon) Gloria Patri, mnoho razy som si vypočul jeho slovenské i maďarské znenie. Zaujala ma správa o jeho mimoriadne veľkolepé predvedenie spojenými zbormi stovák študentov a žiakov štyroch škôl v Budapešti, podľa autora „ pieseň znela, ako by sa otvorilo samo nebo“.  Ja som bol svedkom omnoho skromnejšej interpretácie hlasmi možno 150 účinkujúcich, ale výsledný dojem bol taktiež ohromujúci, bol zo zážitok na celý život.

Autorom slávnostného zboru Omnis Terra, v latinčine Omnis Terra bol László Halmos (1909-1997), maďarský skladateľ a dirigent. Skladba púta neobyčajnou dynamikou a zvukomaľbou, dôvtipným vedením jednotlivých hlasov, kontrapunktom, dnes už neobvyklou krásnou harmóniou. V naštudovaní môjho otca zaznela mnoho razy v slovenčine i maďarčine a na staré kolená, kedy už žiaden zbor nedirigoval, postaral sa aspoň o jeho naštudovanie v jeho poslednom pôsobisku.

Áno, hľadal som spevokol, ktorý by niektorú z tých pre mňa pamätných skladieb naštudoval, ako spomienku na tohto vzácneho človeka, túžil som si ich opäť  vypočuť. Obrátil som sa na jeden amatérsky súbor, odmietli ma, staré diela ich nezaujímajú, venujú sa modernej hudbe.
Okúsil som inšpirovať profesionálov, jeden chrámový zbor, tiež som nepochodil.  

V týchto dňoch som si opäť pripomínal otcove narodeniny. A v nepokojnej noci ma prekvapil príjemný sen. Otec stál pred svojim početným súborom, môj dirigent sa širokým gestom rozohnal a ja som mohol v mimoriadne živom snení opäť  počuť kompozície, ktoré ma tak zaujali, ktoré som si na celý život zamiloval.

Môj sen netrval dlho, ale mi ešte dlho v noci doznieval a vyústil do nápadu: tie pútavé skladby predsa nemohli iba tak zapadnúť, stratiť sa v tom nekonečnom prívalu zvukov skoro celého storočia. Neváhal som ešte v noci usadnúť k počítači a spustiť vyhľadávač. A bol som potešený, obe skladby sú trvalou súčasťou repertoáru nejedného zboru!

 Najprv som našiel zvukový záznam latinskej podoby kánonu Gloria Patri - Chválu ti vzdávame bože náš. Ešte bohatšia sa stala úroda videozáznamov jeho maďarskej podoby, mohol som si vybrať medzi skromným vianočným predvedením vo vidieckom kostolíku a koncertnou interpretáciou niekoľkých spojených súborov.

Nesklamalo ma ani vyhľadanie slávnostného zboru Omins Terra – Všetky kraje Boha velebujte, v tomto prípade iba v maďarčine, pochopiteľne, autorom je maďarský skladateľ. Videozáznamov som našiel skoro desať, veľkého zmiešaného zboru i komornejšiu interpretáciu, ktorá ma zaviedla do budinského korunovačného chrámu uhorských kráľov – zážitok z hudby umocňuje nádherné prostredie.

Milý Otecko, v duchu som sa aspoň na niekoľko chvíľ vrátil do detských a chlapčenských rokov, kedy si ma učil nielen písať, čítať a počítať, ale aj poznávať krásy hudby aj slova – a vôbec nevadí, že to bola hudba cirkevná. Hlavne je to hudba, ktorá je krásna, musí byť, inak je to iba organizovaný hluk a ten nemám rád.

* * *

A keby ste sa rozhodli vypočuť si niektorú z tých pre mňa drahých skladieb, nájdete ich na ďalej uvedených adresách.
Latinskú podobu vianočného kánonu Gloria Patri nájdete na https://www.sheetmusicplus.com/look_inside/3672720/audio/10609. Našiel som aj niekoľko videí, zrejme z amatérskych kamier, ale YouTube nie je ten pravý nástroj pre sprostredkovanie krásy hudby.

Z niekoľkých záznamov slávnostného zboru Omnis Terra sa mi väčšmi páči komorné predvedenie z korunovaného Matyášovho chrámu v Budapešti na
https://www.youtube.com/watch?v=936mdx9SZaQ.