Lorem ipsum


Spomienky na Jelšovce

V obci, v ktorej som sa narodil som nikdy nebol, výnimkou azda bol okamžik môjho narodenia. Rozhodnú časť môjho detstva som strávil v Jagerseku, ktorý neskoršie premenovali na Jelšovce. Mám k nim vzťah, ako by boli mojou rodnou obcou. Preto tieto spomienky. Prvé z nich uverejnili Jelšovské noviny č.4/2008 pod titulkom "Na Jelšovce spomína Imrich Lencz". Prelistujte si rukopis článku.

 Jelšovce.doc (1,9 MB)

 Pre redaktorku Jelšovských novín a šéfredaktorku mesačníku Nitra, pani Mgr. Synakovú som pripravil ďalšiu spomienku a na moju milovanú rieku Nitru. Dúfam, že sa čoskoro objaví v niektorom z uvedených publikácií.

Rieka.doc (1,4 MB)

 

Otec na Modrovej

Ďalšou zastávkou na púti životom môjho otca bola Modrová, pôvabná dedinka v Považí. Jeho pobyt v tejto lokalite nebol dlhý, ale tiež stojí za zmienku, podobne ako na predchádzajúcim pôsobisku i tu sa zapísal do kultúrnej kroniky obce. Prečítajte si moje spomienky na Modrová.doc (1,2 MB)