Lorem ipsum


Laci, Evka

26.12.2010 09:42

Odišli krátko po sebe a o Vianociach sú spomienky z nášho detstva zvlášť intenzívne. Rozhodol som sa na nich trochu zaspomínať , osviežiť spoločné detstvo, mladé roky na stránkach Laci, Eva. A k tým spomienkam patrí aj tie na spoločné Vianoce našich mladých rokov.

—————

Zpět